WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsmaatregel waarmee de Nederlandse overheid een deel van de kosten voor speur- en ontwikkelingswerk (Research and Development) compenseert. In de praktijk betekent dit dat u minder loonbelasting afdraagt. Zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor een verhoging van de zelfstandigenaftrek.

WBSO aanvraag

Iedere ondernemer in Nederland die S&O gaat uitvoeren kan een W.B.S.O. subsidie indienen. Van midden- en kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf. Of u nu nieuwe machines voor de voedingsmiddelenindustrie bedenkt, op maat gemaakte bureaustoelen of speciale fietsen ontwikkelt of zich bezig houdt met innovatieve software. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt.

WBSO

De WBSO ondersteunt 2 soorten projecten, te weten:

 • ontwikkeling van technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur
 • technisch-wetenschappelijk onderzoek

Voorwaarden WBSO subsidie

Er is een aantal voorwaarden aan de WBSO verbonden. De belangrijkste zijn:

 • u dient de S&O-werkzaamheden zelf uit te voeren (dus geen uitbesteed werk)
 • de technologische ontwikkeling dient nieuw te zijn voor uw onderneming
 • bij de ontwikkeling dient sprake te zijn van technische knelpunten waarvoor een oplossing wordt gezocht

Via de WBSO kunt u een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die S&O verrichten alsmede externe kosten en uitgaven die nodig zijn voor de uitvoering van S&O-werk. Bij de laatstgenoemde kostensoort kunt u denken aan onderdelen en materialen ten behoeve van de ontwikkeling van een prototype maar ook nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen. Het fiscale voordeel bestaat uit een vermindering van de af te dragen loonbelasting. Deze vermindering bedraagt 31% over de eerste € 350.000 aan S&O-kosten. Voor starters bedraagt dit percentage zelfs 40%.

WBSO & zelfstandigen

Indien u zelfstandige bent (eigenaar van een eenmanszaak of vennootschap onder firma) komt u in aanmerking voor een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Een zelfstandige die personeel in dienst heeft kan zowel in aanmerking komen voor vermindering van de af te dragen loonbelasting als verhoging van de zelfstandigenaftrek.

Een W.B.S.O. regeling kan meerdere keren per jaar worden ingediend. Op deze manier kan flexibel worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.

WBSOHierbij geldt het volgende:

 • u mag maximaal 3 keer per kalenderjaar een WBSO aanvraag indienen
 • uw WBSO aanvraag betreft tenminste 3 kalendermaanden en ten hoogste 12 kalendermaanden
 • u mag één aanvraag voor het hele jaar indienen
 • de aanvraag moet uiterlijk een maand voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend

Voor zelfstandigen geldt het volgende:

 • u kunt tot uiterlijk 30 september van het betreffende kalenderjaar een aanvraag indienen voor uw eigen S&O
 • er geldt geen maximum voor het aantal aanvragen
 • indien u meerdere aanvragen indient mogen de aanvraagperioden elkaar overlappen

Wilt u meer weten over de W.B.S.O. regeling? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0514-60 49 25 of per e-mail info@pecunova.nl. Wij verzorgen voor u de W.B.S.O. subsidieregeling op basis van ‘no cure no pay’ wat inhoudt dat u uitsluitend een vergoeding bent verschuldigd als de aanvraag wordt toegekend.

Vraag direct de W.B.S.O. subsidiescan aan ->

Menu