Subsidie Brabantse scholen

De komende vier jaar trekt de provincie Brabant 1,6 miljoen euro uit voor subsidie Brabantse scholen. Deze subsidieregeling is bedoeld om de Brabantse schoolpleinen groen te kleuren. Stoeptegels eruit. Gras, bomen, bloemen en groenten erin.

Groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ hebben verschillende voordelen: ze zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Op deze manier kunnen het plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd nog graag zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen op ‘groene scholen’ ook minder pestgedrag vertonen.

Subsidie Brabantse scholen Subsidie Brabantse scholen

Op een schoolplein ligt een grote kans om kinderen, ouders en buurtbewoners zelf te laten meewerken aan een gezonde leef- en speelplek. Als kinderen op jonge leeftijd al in contact komen met de natuur zullen ze er later ook goed voor willen zorgen en sneller kiezen voor een duurzame leefstijl en een gezonder voedingspatroon. Het hogere doel van dit project is dan ook gezondere burgers die zich bewust zijn van natuur, klimaat en gezondheid en zich actief inzetten voor hun dagelijkse leefomgeving.

De vergroening van de schoolpleinen sluit aan bij een trend om ook inwoners van steden te stimuleren de verharding in hun tuinen te verminderen. Daarbij wijzen de gemeentes op de voordelen van groene tuinen in verband met het stedelijke hitte-eilandeffect en de afvoer van regenwater.

Subsidie Brabantse scholen

De provincie Noord-Brabant opent in het voorjaar een subsidieloket voor scholen die de stoeptegels van het schoolplein halen en inwisselen voor gras, bomen, struiken, bloemen en groenten. Voor de komende vier jaar stelt de provincie in totaal 1,6 miljoen euro beschikbaar en met dat bedrag kunnen ten minste 160 schoolpleinen worden omgetoverd. Naar verwachting zal de subsidieregeling in april 2018 worden opengesteld. Het subsidiepercentage bedraagt 50% van inrichtingskosten van groene schoolpleinen met een maximum van € 4.000 per schoolplein.

Hulp nodig bij deze subsidie aanvraag?

Indien u een project gaat uitvoeren waarvoor u mogelijk aanspraak zou kunnen maken op de hierboven beschreven subsidieregeling kunt u dit voor april 2018 aan ons te melden. U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 0514 – 604 925, of per e-mail: info@pecunova.nl Wij zullen er voor zorgen dat de aanvraag tijdig en met een zo groot mogelijke slaagkans wordt ingediend.

Pecu Nova specialist Subsidie Brabantse scholen

Pecu Nova is gespecialiseerd in het verzorgen van subsidieaanvragen voor scholen en het bedrijfsleven. Door ons worden subsidieaanvragen op uiteenlopende gebieden verzorgd. Wij werken hierbij op basis van ‘no cure no pay’.

De werkwijze van Pecu Nova wordt gekenmerkt door een actieve inbreng en betrokkenheid bij uw project. Wij nemen onder meer het inventariseren van subsidieregelingen, het verzorgen van de subsidieaanvraag alsmede het afwikkelen van de subsidieaanvraag voor onze rekening.

Pecu Nova specialist Subsidie Brabantse scholen
Menu