nieuws

nieuws

Coronafonds gemeente De Fryske Marren

De coronapandemie, en de maatregelen daaromheen, heeft veel organisaties in De Fryske Marren getroffen. Gemeente De Fryske Marren heeft daarom het Coronafonds ingesteld. Dit is…
nieuws

Subsidie voor innovaties stalsystemen

Veehouders die een nieuwe techniek of maatregel hebben bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidie om de innovatie te…
nieuws

3 nieuwe subsidieregelingen voor Friesland

Friese ondernemers en organisaties kunnen vanaf 8 oktober 2020 subsidie aanvragen voor het ontwikkelen, leveren of investeren in een innovatief project. De regelingen zijn als…
nieuws

Praktijkleren 2020

Indien u een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt, kunt u in bepaalde gevallen gebruik maken van de Subsidieregeling…
nieuws

MIT R&D samenwerking 2020

Subsidie voor het gezamenlijk ontwikkelen of vernieuwen van producten, productieprocessen of diensten Vanaf 11 juni 2020 kunt u weer een beroep doen op de subsidieregeling…
nieuws

Voucherregeling MKB Fryslân

Middels deze regeling kunt u subsidie ontvangen voor het vergroten van uw kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR. De kosten voor…
nieuws

Duurzaamheid 2019-2030

Het kabinet wil honderden miljoenen investeren in het verduurzamen van woningen. Het geld dat het kabinet hiervoor opzij zet zal voornamelijk worden uitgegeven aan subsidies…
Menu