3 nieuwe subsidieregelingen voor Friesland

Friese ondernemers en organisaties kunnen vanaf 8 oktober 2020 subsidie aanvragen voor het ontwikkelen, leveren of investeren in een innovatief project. De regelingen zijn als…

Praktijkleren 2020

Indien u een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt, kunt u in bepaalde gevallen gebruik maken van de Subsidieregeling…

MIT R&D samenwerking 2020

Subsidie voor het gezamenlijk ontwikkelen of vernieuwen van producten, productieprocessen of diensten Vanaf 11 juni 2020 kunt u weer een beroep doen op de subsidieregeling…

Voucherregeling MKB Fryslân

Middels deze regeling kunt u subsidie ontvangen voor het vergroten van uw kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR. De kosten voor…

Duurzaamheid 2019-2030

Het kabinet wil honderden miljoenen investeren in het verduurzamen van woningen. Het geld dat het kabinet hiervoor opzij zet zal voornamelijk worden uitgegeven aan subsidies…
Menu