Samenwerken aan een circulaire ontwikkeling

Subsidie voor het circulair ontwerpen, produceren of organiseren van een product, proces of dienst Als je samen met andere ondernemers een product, proces of dienst…

Praktijkleren 2021-2022

Heb je in het afgelopen studiejaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Middels de Subsidieregeling praktijkleren kun je…

Voucherregeling MKB Fryslân

Middels deze regeling kunt u subsidie ontvangen voor het vergroten van uw kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR. De kosten voor…

Duurzaamheid 2019-2030

Het kabinet wil honderden miljoenen investeren in het verduurzamen van woningen. Het geld dat het kabinet hiervoor opzij zet zal voornamelijk worden uitgegeven aan subsidies…
Menu