Coronafonds gemeente De Fryske Marren

De coronapandemie, en de maatregelen daaromheen, heeft veel organisaties in De Fryske Marren getroffen. Gemeente De Fryske Marren heeft daarom het Coronafonds ingesteld. Dit is…

Steun voor evenementen vanaf 1 juli 2021

Als organisator kunt u weer aan de slag met het plannen en organiseren van evenementen vanaf 1 juli 2021. Met een subsidieregeling staat het Rijk…

Subsidie voor innovaties stalsystemen

Veehouders die een nieuwe techniek of maatregel hebben bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidie om de innovatie te…

3 nieuwe subsidieregelingen voor Friesland

Friese ondernemers en organisaties kunnen vanaf 8 oktober 2020 subsidie aanvragen voor het ontwikkelen, leveren of investeren in een innovatief project. De regelingen zijn als…

Praktijkleren 2020

Indien u een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt, kunt u in bepaalde gevallen gebruik maken van de Subsidieregeling…

MIT R&D samenwerking 2020

Subsidie voor het gezamenlijk ontwikkelen of vernieuwen van producten, productieprocessen of diensten Vanaf 11 juni 2020 kunt u weer een beroep doen op de subsidieregeling…
Menu