VIA Plus (Friesland, Groningen, Drenthe)

Middels de VIA Plus kan subsidie worden verkregen voor het ontwikkelen van een nieuwe dienst of een nieuw product of procedé. Het is ook mogelijk…

Human Capital (Friesland, Groningen, Drenthe)

De subsidieregeling Human Capital 2018 is bedoeld voor het ontwikkelen van oplossingen om de (toekomstige) arbeidsmarktvraag te verduidelijken en het aanbod daarop te laten aansluiten.…

Valorisatie (Friesland, Groningen, Drenthe)

De subsidieregeling Valorisatie 2018 heeft als doel om bedrijven, maar ook kennisinstellingen, te helpen om meer kansrijke innovatieve projecten en diensten voor de markt te…

Kennisontwikkeling

De subsidieregeling Kennisontwikkeling 2018 is bedoeld voor MKB-ers om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen. Voorwaarde is samenwerking met andere…

Proeftuinen (Friesland, Groningen, Drenthe)

De subsidieregeling Proeftuinen 2018 is bedoeld om noordelijke proeftuinen (verder) te ontwikkelen. De subsidie kan worden aangevraagd door een innovatiecluster dat een proeftuin beheert. Deze…

Voucherregeling MKB Fryslân

Middels deze regeling kunt u subsidie ontvangen voor het vergroten van uw kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR. De kosten voor…

Duurzaamheid 2019-2030

Het kabinet wil honderden miljoenen investeren in het verduurzamen van woningen. Het geld dat het kabinet hiervoor opzij zet zal voornamelijk worden uitgegeven aan subsidies…
Menu