Subsidie voor verbetering Friese winkelgebieden

Vanaf 8 november 2019 kunnen Friese winkeliersverenigingen, ondernemers en gemeenten subsidie aanvragen voor het verbeteren van hun winkelgebied. Friese winkelgebieden hebben te maken met leegstand…

KEI 2019 (Kennis en Innovatie 2019)

Middels de subsidieregeling Kennis en Innovatie 2019 kan subsidie worden verkregen voor de volgende onderdelen: detacheren plaatsen van personeel promovendus In het geval van detacheren…

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Op 15 mei 2019 gaat de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw weer open. Middels deze subsidieregeling kunt u subsidie krijgen indien u een schip gaat bouwen of…

Voucherregeling MKB Fryslân

Middels deze regeling kunt u subsidie ontvangen voor het vergroten van uw kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR. De kosten voor…

Duurzaamheid 2019-2030

Het kabinet wil honderden miljoenen investeren in het verduurzamen van woningen. Het geld dat het kabinet hiervoor opzij zet zal voornamelijk worden uitgegeven aan subsidies…
Menu