Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen

De provincie Fryslân stelt € 600.000 subsidie beschikbaar voor restauratie of herstel van het dak van boerderijen die beschermd zijn als rijks- of gemeentelijk monument…

Tot € 3.000 subsidie voor digitale versterking

Friese ondernemingen, non-profitorganisaties en kennisinstellingen kunnen subsidie krijgen voor het versterken van hun digitale bereik en weerbaarheid. De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot…

Vraag nu WBSO aan voor het jaar 2022

Tot en met 20 december 2021 kunnen weer WBSO-aanvragen worden ingediend voor het jaar 2022. Middels de WBSO wordt een deel van de kosten voor…

Coronafonds gemeente De Fryske Marren

De coronapandemie, en de maatregelen daaromheen, heeft veel organisaties in De Fryske Marren getroffen. Gemeente De Fryske Marren heeft daarom het Coronafonds ingesteld. Dit is…

Steun voor evenementen vanaf 1 juli 2021

Als organisator kunt u weer aan de slag met het plannen en organiseren van evenementen vanaf 1 juli 2021. Met een subsidieregeling staat het Rijk…

Subsidie voor innovaties stalsystemen

Veehouders die een nieuwe techniek of maatregel hebben bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidie om de innovatie te…

Voucherregeling MKB Fryslân

Middels deze regeling kunt u subsidie ontvangen voor het vergroten van uw kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR. De kosten voor…

Duurzaamheid 2019-2030

Het kabinet wil honderden miljoenen investeren in het verduurzamen van woningen. Het geld dat het kabinet hiervoor opzij zet zal voornamelijk worden uitgegeven aan subsidies…
Menu