audit

uw administratie op orde

H

et aanvragen van een subsidie geeft u rechten. Hiertegenover staan echter ook plichten. Door de overheid wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of u aan deze verplichtingen heeft voldaan.

In verband hiermee is het van belang dat u uw administratie rondom de subsidieaanvraag goed bijhoudt. Vaak houdt dit in het bijhouden van een urenadministratie en een administratie waaruit de voortgang van het project blijkt. Bij dit laatste kunt u denken aan zaken als tekeningen, foto’s, gespreksverslagen en testrapporten.

Wij kunnen ons voorstellen dat u hierbij behoefte heeft aan regelmatige ondersteuning, in de vorm van een check of de aanwezige administratie voldoet aan de eisen die de subsidieverlener stelt. U kunt ons hiervoor inschakelen waarbij wij uw bedrijf bijvoorbeeld maandelijks bezoeken om de administratie met u door te spreken en te beoordelen. Na een dergelijk bezoek wordt een overzicht met actiepunten opgesteld waarmee u rekening moet houden voor wat betreft uw administratie.

Op deze manier kunt u er altijd van verzekerd zijn dat uw administratie in overeenstemming is met de eisen die de subsidieverlener stelt en wordt u bij een controle niet met onaangenaamheden geconfronteerd.

Een audit voeren wij uit tegen uren maal tarief. Eventueel kan ook een afspraak worden gemaakt voor een vaste vergoeding per maand.

Menu