subsidies

no cure no pay

I

n veel bedrijven bestaat de behoefte om projecten uit te voeren die het bedrijf op een hoger niveau brengen, maar die vanwege de hoge kosten niet of in een afgeslankte vorm worden uitgevoerd. Dit is jammer, aangezien de kosten vaak sterk kunnen worden gereduceerd door gebruik te maken van subsidiemogelijkheden. Vaak zijn de administratieve vereisten waar bedrijven aan moeten voldoen zodanig dat veel bedrijven afhaken. Op deze manier loopt u geld mis waar u wel recht op hebt.

Subsidies bestaan er op verschillende terreinen. U kunt hierbij denken aan innovatie, export, (inter)nationale samenwerking, milieu- en energiebesparing en nog vele andere onderwerpen. Ook bestaan er vaak subsidiemogelijkheden op provinciaal, regionaal of gemeentelijk niveau. De doelgroep van de verschillende subsidieregelingen is divers: er bestaan regelingen voor het midden- en kleinbedrijf, het grootbedrijf en de agrarische sector. Kortom, er is altijd wel een subsidieregeling waarvan u gebruik kunt maken om uw project te realiseren.

ontzorging

Pecu Nova helpt u om van deze geldstromen gebruik te kunnen maken. Wij nemen het hele proces van het aanvragen van de subsidie uit handen waardoor u zich kunt blijven concentreren op uw core business. Wij verzorgen voor u de inventarisatie van subsidiemogelijkheden, het aanvragen van de subsidie tot en met de administratieve afwikkeling.

Hierbij hanteren wij een pro actieve aanpak waarbij wij regelmatig met u overleggen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen uw bedrijf. Wij vragen van u slechts een kleine inspanning in de vorm van een investering in tijd om ons te voorzien van de benodigde gegevens.

Het verzorgen van subsidieaanvragen voeren wij uit op basis van ‘no cure no pay’.

Menu