Samenwerken aan een circulaire ontwikkeling

nieuws

Subsidie voor het circulair ontwerpen, produceren of organiseren van een product, proces of dienst

Als je samen met andere ondernemers een product, proces of dienst circulair wilt ontwerpen, produceren of organiseren en daarvoor hulp inschakelt van een ervaren procesbegeleider kun je wellicht gebruik maken van de subsidie Circulaire ketenprojecten. De subsidie is vooral bedoeld voor MKB-bedrijven maar per project mag ook een grote onderneming meedoen.

In een circulair ketenproject wordt samengewerkt met andere ondernemers om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe.

Er dient sprake te zijn van drempels die worden veroorzaakt door de circulariteit, door nieuwheid of op het gebied van samenwerking. In het circulair ketenproject dient onderzoek te worden gedaan dat nodig is om deze drempels weg te nemen. Na afloop van het project dient het product of de dienst op de markt te kunnen worden gebracht of het proces te kunnen worden toegepast. Door het gebruiken of toepassen van de resultaten van het project dient het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot te worden verminderd.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Het betreft hier de eigen kosten en de kosten van de inhuur van een procesbegeleider. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband. In een circulair samenwerkingsverband dienen minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen te werken.

Deze subsidieregeling is nog tot 30 september 2022 open.

Menu