Praktijkleren 2021-2022

nieuws

Heb je in het afgelopen studiejaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Middels de Subsidieregeling praktijkleren kun je een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die je hebt gemaakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.

Er is subsidie mogelijk voor de onderwijscategorieën VMBO, MBO, HBO, promovendi en toio’s, praktijkonderwijs en VSO.

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Als je in het studiejaar 2021 – 2022 een praktijkleerplaats of werkleerplaats hebt gecreëerd kun je wellicht aanspraak maken op een vergoeding middels de Subsidieregeling Praktijkleren.

Menu