Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen

nieuws

De provincie Fryslân stelt € 600.000 subsidie beschikbaar voor restauratie of herstel van het dak van boerderijen die beschermd zijn als rijks- of gemeentelijk monument of als karakteristiek in het bestemmingsplan.

Bij dit herstel kan het gaan om restauratie maar ook om het vervangen van niet-traditionele dakbedekking zoals golfplaten door traditionele dakbedekking zoals pannen of riet. Ook zijn uilenborden subsidiabel.

De maximale subsidie bedraagt € 24.999 per boerderij.

Omdat het budget niet heel groot is en er veel oude boerderijen zijn kan alleen subsidie worden gegeven voor boerderijen die als rijks- of gemeentelijk monument of als karakteristiek met sloopbescherming in het bestemmingsplan zijn aangewezen. Daarnaast moet het dak of dakvlak in een matige of slechte onderhoudsstaat zijn.

De subsidie wordt verdeeld volgens een puntentabel, als volgt:

  • boerderij in agrarisch gebruik: 3 punten
  • boerderij met een niet agrarische hoofdfunctie anders dan wonen: 2 punten
  • boerderij met meerdere wooneenheden: 2 punten
  • boerderij niet agrarisch gebruik met een enkele wooneenheid: 1 punt

De subsidie kan worden aangevraagd van 28 juni 2022 tot en met 7 juli 2022.

Menu