Vraag nu WBSO aan voor het jaar 2022

nieuws

Tot en met 20 december 2021 kunnen weer WBSO-aanvragen worden ingediend voor het jaar 2022.

Middels de WBSO wordt een deel van de kosten voor speur- en ontwikkelingswerk (research and development) gecompenseerd waardoor u minder loonbelasting hoeft af te dragen of in aanmerking komt voor een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Een combinatie is ook mogelijk.

WBSO kan worden aangevraagd voor de volgende soorten projecten:

• ontwikkeling van technische nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur
• technisch-wetenschappelijk onderzoek

Via de WBSO kunt u een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die S&O verrichten alsmede externe kosten en uitgaven die nodig zijn voor de uitvoering van het S&O-werk. Bij de laatstgenoemde kostensoort kunt u denken aan onderdelen en materialen ten behoeve van de ontwikkeling van een prototype maar ook nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen.

De vermindering bedraagt als volgt:

• 32% over de eerste € 350.000 aan S&O-kosten en 16% over het restant
• voor starters: 40% over de eerste € 350.000 aan S&O-kosten en 16% over het restant
• zelfstandigen: verhoging van de zelfstandigenaftrek met € 13.188 (dit bedrag zal nog worden geïndexeerd)
• startende zelfstandigen: verhoging van de zelfstandigenaftrek met € 19.786 (dit bedrag zal nog worden geïndexeerd)

De belangrijkste wijzigingen voor de WBSO in 2022 zijn de volgende:

• er kan met meer flexibiliteit worden ingediend. Elke aanvraag die wordt ingediend loopt automatisch tot en met 31 december 2022. Daarnaast mogen aanvraagperiodes elkaar overlappen. Op deze manier kan flexibeler worden ingespeeld op ontwikkelingen binnen de onderneming
• de verrekening is met ingang van 2022 vereenvoudigd. Als aanvrager kunt u zelf bepalen hoeveel van het toegekende WBSO-voordeel u in welk tijdvak verrekent.

Menu