Extra budget voor de VIA-regeling per 15 november 2021

nieuws

Vanaf 15 november 2021 zal het weer mogelijk zijn om middels de VIA-regeling subsidie aan te vragen voor de ontwikkeling van een innovatief product, een innovatieve dienst of procedé dat nieuw is voor uw onderneming of zelfs voor de markt. Subsidie is mogelijk indien u dit idee eerst wilt ontwikkelen voordat u het op de markt brengt.

Met het openstellen van de VIA-regeling wordt het laatste budget beschikbaar gesteld uit het zogeheten REACT-EU-fonds. Dit fonds is bedoeld voor het herstel van de economie – tijdens en na de coronacrisis – op een duurzame (groene), digitale en veerkrachtige manier. De drie noordelijke provincies en het SNN stellen hiervoor nogmaals geld beschikbaar.

De subsidie kan als individuele ondernemer worden aangevraagd of in een samenwerkingsverband tussen 2 MKB-ondernemingen. De VIA-subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf, gevestigd én actief in Drenthe, Friesland of Groningen.

Subsidie is mogelijk voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige, materialen voor het ontwikkelen van een prototype, loonkosten van medewerkers en eigen uren en huur van apparatuur en uitrusting.

Belangrijke voorwaarden zijn dat het project moet bijdragen aan één van de vier transities en/of het doorsnijdende thema ondernemerschap binnen de RIS3 2021-2027.

Zoals het lijkt blijft de VIA-regeling inhoudelijk hetzelfde, maar op een aantal punten (denk aan het subsidiepercentage en het maximum subsidiebedrag) zal een stapje terug worden gedaan.

Menu