Coronafonds gemeente De Fryske Marren

nieuws

De coronapandemie, en de maatregelen daaromheen, heeft veel organisaties in De Fryske Marren getroffen.

Gemeente De Fryske Marren heeft daarom het Coronafonds ingesteld. Dit is een noodfonds voor organisaties, verenigingen en stichtingen die door de coronacrisis in hun voortbestaan worden bedreigd of hun dienstverlening moeten aanpassen en hier geen andere steun voor kunnen krijgen. Met deze ondersteuning wil de gemeente de schade door de coronapandemie voor onze gemeenschap beperken en de nadelige gevolgen herstellen.

De subsidie kan worden aangevraagd door maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk, zoals organisaties op het gebied van welzijn en sportverenigingen, uit gemeente De Fryske Marren.

De subsidie geldt als een compensatie van het corona-nadeel als gevolg van overheidsmaatregelen die zijn gericht op de bestrijding van corona en bedraagt maximaal 100% van het corona-nadeel.

De subsidie kan worden aangevraagd tot uiterlijk 1 juli 2021.

Belangrijke voorwaarden zijn:

  • het corona-nadeel is aantoonbaar corona-gerelateerd ontstaan
  • het corona-nadeel is ontstaan in de periode 15 maart 2020 tot en met 31 december 2020
  • het corona-nadeel kan niet worden opgevangen vanuit eigen reserves of het aanwenden van de reserve heeft nadelige gevolgen voor de aanvrager
  • het corona-nadeel brengt het voortbestaan van de aanvrager aantoonbaar in gevaar
  • de aanvrager heeft acties ondernomen om het corona-nadeel zoveel mogelijk te beperken.
Menu