Steun voor evenementen vanaf 1 juli 2021

nieuws

Als organisator kunt u weer aan de slag met het plannen en organiseren van evenementen vanaf 1 juli 2021.

Met een subsidieregeling staat het Rijk garant voor gemaakte kosten wanneer het evenement door coronabeperkingen onverhoopt niet door kan gaan. De organisatie ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift, de overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening.

De steun is bedoeld voor professionele organisatoren van evenementen die in Nederland gepland staan tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021. Het gaat dan om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen. Met deze regeling staat het Rijk garant voor de gemaakte kosten, mocht het evenement onverhoopt door dan geldende coronamaatregelen toch niet door kunnen gaan.

Belangrijke voorwaarden zijn:

  • het evenement staat gepland tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021
  • het is toegestaan om een evenement (dat normaal gesproken) gepland stond voor 1 juli 2021 te verplaatsen na een datum tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021.
  • evenementen die bij de 2 (direct) voorafgaande edities een annuleringsverzekering hadden, vallen onder de regeling.
  • het evenement dient georganiseerd te worden in Nederland

De hoge interesse van mensen om deel te nemen aan een praktijktest (fieldlab) laat zien dat een groot deel van de bevolking uitkijkt naar een bezoek aan een concert, festival of voetbalwedstrijd. Het kabinet vindt het daarom belangrijk dat er voor de sector en de samenleving meer perspectief en zekerheid komt. Er kan dankzij deze garantie nu al gestart worden met de organisatie van evenementen, zodat deze weer plaats kunnen vinden zodra dat veilig en verantwoord is.

Menu