Tot € 20.000 subsidie mogelijk voor uw MIT haalbaarheidsproject

nieuws

Vanaf 20 april 2021 is het weer mogelijk om een MIT-aanvraag in te dienen.

Binnen deze regeling is het onder meer mogelijk om subsidie voor een haalbaarheidsproject aan te vragen, waarin onderzoek wordt gedaan naar de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. Hierbij kan worden gedacht aan een literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Belangrijke voorwaarden zijn:

  • het haalbaarheidsproject dient voor ten minste 60% van de kosten te bestaan uit een haalbaarheidsstudie
  • de looptijd van het haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar
  • binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag dient te worden gestart met de uitvoering van het haalbaarheidsproject

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000.

Onze ervaring is dat het budget van de MIT-regeling snel is uitgeput.

Het is daarom van belang om óp 20 april 2021 de aanvraag in te dienen.

Indien u een project wilt gaan uitvoeren waarvoor mogelijk MIT-subsidie kan worden verkregen, dan kunt u een inventarisatieformulier bij ons opvragen. Wij verzoeken wij u dit uiterlijk 6 april 2021 aan ons te melden.

Menu