Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM-regeling)

nieuws

Op 2 maart 2021 is voor individuele MKB-ondernemingen de stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM-regeling) weer open gegaan.

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende initiatieven:

  • doorlichting van uw onderneming die uitmondt in een opleidings- of ontwikkelingsplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming
  • verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming
  • ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk
  • gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf

Subsidiabel zijn externe kosten en directe loonkosten die voor het project worden gemaakt.

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. Voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers bedraagt het subsidiepercentage 80% van de subsidiabele kosten

De maximale subsidie voor individuele MKB-ondernemingen bedraagt € 24.999 en voor derde leerwegtrajecten € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats.

Menu