Subsidie voor innovaties stalsystemen

nieuws

Veehouders die een nieuwe techniek of maatregel hebben bedacht om broeikasgas- of stalemissies te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidie om de innovatie te onderzoeken en ontwikkelen.

De subsidie is voor veehouders met:

 • melkvee
 • vleeskalveren
 • varkens
 • vleeskuikens
 • (groot)ouderdieren van vleeskuikens
 • leghennen en (groot)ouderdieren van leghennen
 • melkgeiten

Subsidie kan worden aangevraagd voor een innovatie in een nieuw of bestaand stalsysteem. Onder stalsystemen vallen:

 • dierenverblijven
 • mestopslag
 • voeropslag
 • mestkelders
 • mestbewerkingsinstallaties

Met de subsidie onderzoekt en ontwikkelt u technieken, zoals een installatie of machine. Of u onderzoekt en ontwikkelt managementmaatregelen. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Belangrijke voorwaarden zijn:

 • u dient samen te werken met tenminste één onderzoeksorganisatie. Ook dient de subsidie gezamenlijk te worden aangevraagd. U mag daarnaast samenwerken met andere veehouders en ondernemers
 • u bent als veehouder de eindgebruiker van de innovatie. In het geval u vleeskalveren houdt dient u uw vee minimaal 40% vast voer te geven
 • als pluimveehouder dient u de dieren te houden in een grondhuisvestingssysteem

Uw innovatie:

 • dient te voldoen aan de wettelijke emissiegrenswaarden
 • dient het niveau van dierenwelzijn en brandveiligheid op een veehouderijlocatie niet te laten dalen
 • dient te zorgen voor een brongerichte verduurzaming van het stalsysteem. Dat betekent dat de innovatie zich dient te richten op het verlagen van de broeikasgas- en stalemissies bij de bron. Dit zijn emissies van methaan, ammoniak, geur en fijnstof
 • dient de broeikasgas- en stalemissies te verminderen met minimaal het percentage dat geldt voor uw sector
Menu