3 nieuwe subsidieregelingen voor Friesland

nieuws

Friese ondernemers en organisaties kunnen vanaf 8 oktober 2020 subsidie aanvragen voor het ontwikkelen, leveren of investeren in een innovatief project.

De regelingen zijn als volgt.

Innovatiematrix

Middels de subsidieregeling ‘Innovatiematrix Fryslân’ kan een subsidie aangevraagd worden van € 2.500 euro voor het (laten) ontwikkelen van een innovatief projectplan dat bijdraagt aan de brede welvaart.

Binnen deze regeling is geen eigen bijdrage nodig, maar wel een verplicht gesprek met Friese experts uit verschillende disciplines.

Nieuwe economie challenge

Indien u een innovatief idee verder wilt ontwikkelen kunt u subsidie aanvragen in het kader van de subsidieregeling ‘Nieuwe economie challenge Fryslân’. Deze subsidie kan worden gebruikt om te investeren in kennis en materiaalkosten, om bijvoorbeeld een prototype te ontwikkelen.

De subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000.

Toekomstgericht investeren

Middels de subsidieregeling ‘Toekomstgericht investeren’ kunt u subsidie aanvragen om innovatieve projecten te vermarkten. Ook kan de subsidie worden aangevraagd op innovatie in productie- en overige bedrijfsprocessen.

De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000 per project.

Om voor deze subsidies in aanmerking te komen moet het betreffende project een bijdrage leveren aan innovatie binnen één van de vijf transities en de brede welvaart van Fryslân. Dit betekent dat het project moet bijdragen aan structurele veranderingen van lineaire naar circulaire economie, van fossiele naar duurzame energie, van zorg naar positieve gezondheid, van analoog naar digitaal of naar de 1,5 meter economie.

Menu