Praktijkleren 2020

nieuws

Indien u een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt, kunt u in bepaalde gevallen gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidie kan worden aangevraagd na afloop van de begeleiding.

Subsidie is mogelijk voor de volgende onderwijscategorieën:

  • VMBO/VSO/PRO
  • MBO
  • HBO
  • Promovendi/toio’s

De maximale subsidie bedraagt € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

De Subsidieregeling Praktijkleren wordt in de studiejaren 2019 – 2020 tot en met 2021 – 2022 uitgebreid met een extra compartiment. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie Praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een BBL-leerplek aanbieden. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar.

Menu