Extra geld beschikbaar voor het stimuleren van de Friese economie

nieuws

Provincie Fryslân stelt extra geld beschikbaar voor het stimuleren van de Friese economie.

Bedrijven die stagiairs aantrekken kunnen financieel tegemoet worden gekomen zodat studenten de kans krijgen hun stages af te ronden om zo hun studie te volbrengen. Voor stagiairs van het LBO, MBO, HBO en WO geldt een vast bedrag van € 3.000. Voor bedrijven met promovendi geldt een bedrag van € 8.000 per stagiair.

Ondernemers in de toerisme- en recreatieve sector kunnen daarnaast een vergoeding tot € 1.500 krijgen voor investeringen die zij moeten doen om coronaproof te werken. Hierbij kan worden gedacht aan de aanschaf van plexiglazen platen, bewegwijzering of huur van speciale apparatuur.

Menu