SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen)

nieuws

Als MKB-onderneming kunt u vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor uw werknemers te krijgen of de vaardigheden van uw medewerkers up-to-date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar structureel € 48 miljoen per jaar voor uit.

In het MKB is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het MKB de normaalste zaak van de wereld maken.

Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 24.999. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen. Hierbij bedraagt de maximale subsidie € 500.000. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in uw bedrijf te versterken maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten volgen. Ook kunt u subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) MBO-opleiding willen volgen.

Menu