WBSO 2020: aanvragen tot en met 30 november 2019

nieuws

Dien de komende periode uw WBSO-aanvraag voor 2020 in!

Tot en met 30 november 2019 kan weer een WBSO-aanvraag worden ingediend voor (een deel van) het jaar 2020.

Middels de WBSO wordt een deel van de kosten voor speur- en ontwikkelingswerk (research and development) gecompenseerd waardoor u minder loonbelasting hoeft af te dragen of in aanmerking komt voor een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Een combinatie is ook mogelijk.

WBSO kan worden aangevraagd voor de volgende soorten projecten:

  • ontwikkelen van technische nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur
  • uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek

Via de WBSO kunt u een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die S&O verrichten alsmede externe kosten en uitgaven die nodig zijn voor de uitvoering van het S&O-werk. Bij de laatstgenoemde kostensoort kunt u denken aan onderdelen en materialen ten behoeve van de ontwikkeling van een prototype maar ook nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen.

De vermindering bedraagt als volgt:

  • 32% over de eerste € 350.000 aan S&O-kosten en 16% over het restant
  • voor starters: 40% over de eerste € 350.000 aan S&O-kosten en 16% over het restant
  • zelfstandigen: verhoging van de zelfstandigenaftrek met € 12.775 (dit bedrag zal nog worden geïndexeerd)
  • startende zelfstandigen: verhoging van de zelfstandigenaftrek met € 19.166 (dit bedrag zal nog worden geïndexeerd)

Het aanvraagproces is vanaf 2020 flexibeler. Aanvragen kunnen dan voortaan vier keer per jaar worden ingediend, terwijl dit tot nu toe slechts drie keer kon. De flexibiliteit rond het moment van aanvragen is ook vergroot. Vanaf 2020 mogen aanvragen tot een dag voor de start van de projectperiode ingediend worden.

Indien u een project gaat uitvoeren waarvoor u mogelijk aanspraak zou kunnen maken op de WBSO verzoeken wij u dit uiterlijk 15 november 2019 aan ons te melden.

Menu