Subsidie voor verbetering Friese winkelgebieden

nieuws

Vanaf 8 november 2019 kunnen Friese winkeliersverenigingen, ondernemers en gemeenten subsidie aanvragen voor het verbeteren van hun winkelgebied.

Friese winkelgebieden hebben te maken met leegstand en steeds minder winkelend publiek. Daarom is onderzoek gedaan naar de sterktes en zwaktes van de Friese winkelgebieden en naar de kansen en bedreigingen. In nauwe samenwerking met de gemeenten wordt nu een subsidieregeling aangeboden zodat winkeliers samen aan de slag kunnen met verbeteringen.

Er zijn 71 Friese winkelgebieden onderzocht. Deze zijn geselecteerd samen met de gemeenten. Uit het onderzoek zijn verbeterpunten gekomen voor de onderzochte winkelgebieden. De subsidie kan worden aangevraagd om met deze verbeterpunten aan de slag te gaan.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 8 november 2019 tot en met 18 december 2020. De regeling is bedoeld voor de 71 winkelgebieden die zijn meegenomen in de sterkte-zwakte analyse. Per winkelgebied subsidieert de provincie Fryslân tot de helft van de totaalkosten met een maximum van € 24.999.

Menu