KEI 2019 (Kennis en Innovatie 2019)

nieuws

Middels de subsidieregeling Kennis en Innovatie 2019 kan subsidie worden verkregen voor de volgende onderdelen:

  • detacheren
  • plaatsen van personeel
  • promovendus

In het geval van detacheren kan subsidie worden verkregen indien een medewerker van een andere MKB-onderneming, grote onderneming of kennisinstelling in een nieuwe functie bij uw onderneming wordt geplaatst. De subsidie bedraagt 40% van de loonkosten met een maximum van € 100.000. De persoon in kwestie dient een afgeronde HBO- of WO-opleiding te hebben en minimaal vijf jaar relevante beroepservaring (ook studiejaren voor het behalen van een doctoraat tellen mee).

In het geval van plaatsen van personeel kan subsidie worden verkregen indien een medewerker uit uw onderneming wordt geplaatst bij een andere onderneming in de Europese Unie. De subsidie bedraagt 40-50% van de loonkosten en 50% op de kosten van begeleiding met een maximum van € 100.000. De persoon in kwestie dient in het bezit te zijn van een relevant HBO  of WO-diploma of aantoonbare relevante werkervaring te hebben op vergelijkbaar niveau.

In het geval van een promovendus kan subsidie worden verkregen indien een promovendus in een nieuwe functie wordt geplaatst. De subsidie bedraagt 50% over de loonkosten of detacheringskosten met een maximum van           € 200.000.

Belangrijke eis is dat projecten betrekking hebben op technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie.

Op het moment van aanvragen mag nog geen overeenkomst zijn aangegaan. De uiteindelijke overeenkomst dient een duur te hebben van minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden.

Menu