Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

nieuws

Op 15 mei 2019 gaat de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw weer open.

Middels deze subsidieregeling kunt u subsidie krijgen indien u een schip gaat bouwen of verbouwen en hierbij ervaring wilt opdoen met het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovaties. U kunt bijvoorbeeld technologieën testen om CO-uitstoot te verminderen of (onderwater) geluidsproductie te verlagen.

De maximaal te verkrijgen subsidie voor duurzaamheid bevorderende innovaties bedraagt € 1.250.000.

U kunt voor subsidie in aanmerking komen indien het project voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart- of zeeschip met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking
  • de overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening. Wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring.

Indien u een project wilt gaan uitvoeren waarvoor de genoemde subsidie mogelijk kan worden verkregen verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.

Menu