Voucherregeling MKB Fryslân

nieuws

Middels deze regeling kunt u subsidie ontvangen voor het vergroten van uw kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR.

De kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige of deelname aan (in-company) opleidingen, trainingen, seminars of cursussen zijn subsidiabel. Er is een apart subsidiebudget voor projecten gericht op strategische HR.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500.

Menu