VIA Plus (Friesland, Groningen, Drenthe)

nieuws

Middels de VIA Plus kan subsidie worden verkregen voor het ontwikkelen van een nieuwe dienst of een nieuw product of procedé. Het is ook mogelijk om subsidie te ontvangen voor het vernieuwen van het organisatie- of verdienmodel of het gezamenlijk vormgeven van nieuwe samenwerkingen gericht op het benutten van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen.

Subsidiabel zijn:
• het inschakelen van een onafhankelijke organisatie
• materialen voor een prototype
• loonkosten van werknemers en eigen uren
• huur van apparatuur en uitrusting
De subsidie bedraagt 35-50% van de subsidiabele kosten met een maximum variërend van € 12.500 tot € 100.000.

Aanvragen kunnen tot 1 juli 2019 worden ingediend.

Menu