Valorisatie (Friesland, Groningen, Drenthe)

nieuws

De subsidieregeling Valorisatie 2018 heeft als doel om bedrijven, maar ook kennisinstellingen, te helpen om meer kansrijke innovatieve projecten en diensten voor de markt te ontwikkelen.

Subsidie is mogelijk voor het ontwikkelen, bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn.

De subsidie bedraagt 30-35% van de subsidiabele kosten. De hoogte van de kosten dient zodanig te zijn dat de subsidie minimaal € 100.000 bedraagt (kosten dienen dus minimaal € 333.333 te bedragen).

Aanvragen kunnen tot 30 april 2019 worden ingediend.

Menu