Proeftuinen (Friesland, Groningen, Drenthe)

nieuws

De subsidieregeling Proeftuinen 2018 is bedoeld om noordelijke proeftuinen (verder) te ontwikkelen. De subsidie kan worden aangevraagd door een innovatiecluster dat een proeftuin beheert. Deze proeftuin is een (fysieke) locatie waar data, apparaten en expertise ter beschikking worden gesteld aan derden, zoals ondernemers. Zij kunnen hier hun prototypes testen.

Subsidiabel zijn:
• kosten voor investeringen in de proeftuin, bijvoorbeeld het opzetten, uitbouwen of verbeteren
• exploitatiekosten voor personeel, administratie en algemene kosten
• kosten voor het aansturen van het cluster en het verbeteren van samenwerking, informatiedeling en het verschaffen van zakelijke ondersteunende diensten voor de proeftuin
• marketingkosten voor de proeftuin om zo de zichtbaarheid te verhogen en nieuwe organisaties aan te trekken
• het beheer van de proeftuinfaciliteiten, opleidingsprogramma’s, workshops en conferenties

De subsidie bedraagt 40-45% van de subsidiabele kosten. De hoogte van de kosten dient zodanig te zijn dat de subsidie minimaal € 200.000 bedraagt (kosten dienen dus minimaal € 500.000 te bedragen).

Aanvragen kan tot 30 april 2019.

Menu