Open Innovatie Call (Friesland, Groningen, Drenthe)

nieuws

De Open Innovatie Call is een uitnodiging aan bedrijven en kennisinstellingen om samen te bouwen aan een sterk innovatieklimaat. Er wordt gezocht naar initiatieven die bijdragen aan een structurele verbetering van het innovatie-ecosysteem en aan een creatief klimaat waarin nieuwe ideeën voor innovatie ontstaan.

Subsidiabel zijn projecten die bijdragen aan een sterker innovatieklimaat in Noord-Nederland. De kosten waarop subsidie kan worden verkregen zijn vooraf niet afgebakend.

De subsidie bedraagt 40% van de kosten.

Aanvragen kunnen tot 30 april 2019 worden ingediend.

Menu