Kennisontwikkeling

nieuws

De subsidieregeling Kennisontwikkeling 2018 is bedoeld voor MKB-ers om nieuwe kennis aan te boren, te ontwikkelen en toe te passen. Voorwaarde is samenwerking met andere MKB-ers en kennisinstellingen in Noord-Nederland.

Subsidiabel zijn de kosten van eigen uren die nodig zijn voor het verrichten van de voorwaardenscheppende activiteiten en alle direct daaraan gerelateerde kosten.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De hoogte van de kosten dient zodanig te zijn dat de subsidie minimaal € 100.000 bedraagt (kosten dienen dus minimaal € 250.000 te bedragen).

Aanvragen kunnen tot 30 april 2019 worden ingediend.

Menu