Human Capital (Friesland, Groningen, Drenthe)

nieuws

De subsidieregeling Human Capital 2018 is bedoeld voor het ontwikkelen van oplossingen om de (toekomstige) arbeidsmarktvraag te verduidelijken en het aanbod daarop te laten aansluiten. De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van (vertegenwoordigers van) noordelijke MKB-bedrijven en tenminste één hogeschool of universiteit.

Subsidiabel zijn:
• projectkosten voor het bevorderen van structurele samenwerking tussen bedrijfsleven en het onderwijs
• ontwikkelingskosten van methodes en instrumenten die tot doel hebben de aansluiting van arbeidsmarktvraag en hoogopgeleid arbeidsmarktaanbod structureel te verbeteren
• het openstellen van R&D-faciliteiten bij bedrijven voor onderwijsinstellingen
• nieuwe methoden en technieken om inzicht te krijgen in de toekomstige vraag naar werknemers in het bedrijfsleven
• methoden om werkzoekende HBO-ers en WO-ers aan werk te helpen
• leerplannen en opleidingen voor de werknemers van nu en in de toekomst met bijvoorbeeld een center of expertise
• innovatieve opleidingsfaciliteiten zoals HBO-duaal
• nieuwe structuren voor werkzoekende HBO-ers en WO-ers om hen aan het werk te helpen
• e-portfoliosystemen die kennis en ervaring inzichtelijk en uitwisselbaar maken in de innovatiesectoren

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De hoogte van de kosten dient zodanig te zijn dat de subsidie minimaal € 100.000 bedraagt (kosten dienen dus minimaal € 250.000 te bedragen).

Aanvragen kunnen tot 30 april 2019 worden ingediend.

Menu