Duurzaamheid 2019-2030

nieuws

Het kabinet wil honderden miljoenen investeren in het verduurzamen van woningen. Het geld dat het kabinet hiervoor opzij zet zal voornamelijk worden uitgegeven aan subsidies voor warmtepompen en isolatiematerialen. Er zal jaarlijks 50 miljoen euro worden uitgegeven aan een speciale investeringssubsidie voor duurzame energie. De investeringssubsidie zal in ieder geval lopen tot 2030.

Naast het lanceren van deze investeringssubsidie wil het kabinet ook een wet aanpassen die zogenoemde gebouw-gebonden financiering mogelijk maakt. Een gebouw-gebonden financiering is een lening die niet aan een persoon, maar aan een woning is gekoppeld. Deze lening kan tijdens een eventuele verkoop overgedragen worden aan een nieuwe eigenaar. Hierdoor hoeft men niet meer te betalen voor investeringen aan een huis na een verkoop, want deze gaan over op de nieuwe eigenaar. Deze manier van financiering is momenteel nog verboden.

Ook wil het kabinet gemeenten financieel gaan ondersteunen bij het verduurzamen van woonwijken. Aangezien gemeenten een belangrijke rol spelen is het goed dat deze voldoende financiële middelen hebben. Met het geld dat beschikbaar komt zullen complete wijken van het aardgasnet worden gehaald, te beginnen met wijken waarbij vervangen van het net al bijna aan de orde is.

Met het complete pakket aan maatregelen hoopt het kabinet vóór het einde van de kabinetsperiode in 2021 30.000 tot 50.000 woningen van het aardgasnetwerk afgesloten te hebben. Doelstelling is om dit aantal in 2030 tot 1.500.000 op te laten lopen, waardoor de CO2-uitstoot aanzienlijk zal dalen.

Menu