Prototype oplegger voor zeecontainers

case

Voor een bedrijf dat is gespecialiseerd in het produceren van transportmiddelen hebben wij een aanvraag gedaan voor het ontwikkelen van een prototype van een oplegger waarmee middels een laad los systeem zeecontainers direct in verticale positie op een laadvloer kunnen worden geplaatst en weer opgepakt.

Hierbij werd gestreefd naar de ontwikkeling van een systeem waarmee containers van bovenaf kunnen worden volgestort met bijvoorbeeld schroot.

Alle te ontwikkelen onderdelen zouden binnen het te ontwikkelen chassis moeten worden geïntegreerd. De afmetingen van het te ontwikkelen chassis mochten hierbij niet afwijken van een standaard chassis dat voor containertransport wordt gebruikt. Bovendien mocht het maximale gewicht van de oplegger inclusief belading het gewicht van 30 ton niet overschrijden. Als dit wel gebeurde zou de wettelijk vereiste asdruk worden overschreden en werden aslastverdeling en weggedrag van de oplegger negatief beïnvloed.

Aandachtspunt waaraan tijdens de ontwikkeling aandacht zou moeten worden besteed betreft het realiseren van een zo groot mogelijk laadvermogen. Dit leidde onder meer tot de noodzaak van een zo laag mogelijk eigen gewicht van de oplegger. Daarnaast zou aandacht moeten worden besteed aan de beperkte inbouwruimte.

Andere aandachtspunten betroffen het gecontroleerd kunnen bewegen van de container over de oplegger, het creëren van ondersteuning op het moment dat de container zich rechtop aan de achterkant van de oplegger bevindt en het realiseren van voldoende stabiliteit tijdens laden en lossen.

Voor dit project heeft het bedrijf een subsidie ontvangen.

Menu